TECHNICAL CHARACTERISTICS

Indukcyjny Piec Grzewczy

1. Purpose and use - Cel i zastosowanie

1.1 Vortex induction heaters VIHs are designed for getting of hot water for process needs, heating of production premises and living quarters and also for hot-water supply. 1.1 Indukcyjne Piece Grzewcze VIH są zaprojektowane do uzyskania ciepłej wody dla potrzeb technologicznych, ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych i pomieszczeń mieszkalnych, a także do zasilania ciepłej wody.

1.2 Warunki pracy: -constant duty and intermittent duty operation; - ciągły i sporadyczny tryb pracy -ambient temperature from + 5°С to + 40°С; -temperatura otoczenia od + 5°С to + 40°С; -non-aggressive and non-explosive environment; -nieagresywne i nie wybuchowe środowisko; 1.3 Climatic version – moderate climate (boreal climate), the 4th placement category according to1 5150-69 GOST (all-Union State Standard).

1.3 Klimatyczna wersja - umiarkowany klimat (borealny klimat), 4ta kategoria umieszczenia według 5150-69 GOST (wszystkie standarty państwowe w Federacji Rosyjskiej) Certificate of conformance № РОСС RU.AH25.B00310 Certyfikat zgodności № РОСС RU.AH25.B00310 Certification body: «IZH-STANDART-TEST», Russia, Udmurt Republc, Izhevsk. Jednostka certyfikująca: «IZH-STANDART-TEST», Russia, Udmurt Republc, Izhevsk. 2. Technical features

2. Cechy techniczne

2.1 Nośnik ciepła - woda.

2.3 Temperatura nośnika ciepła dochodzi maks. do 95 ˚С

2.4 Maksymalne ciśnienie robocze nośnika ciepła wynosi 0.3 MPa

2.5 Indukcyjna moc grzewcza VIH nie jest mniejsza niż 850 kcal na 1kW energii elektrycznej.

2.6 Firma produkuje VIH o mocy od 3 do 60 kW.

2.7 Zastosowanie głównego napięcia prądu przemiennego jest 220/380 (+- 5%) V.

2.8 Częstotliwość prądu to 50Hz

2.9 Całkowite wymiary i waga VIH są przedstawione w Tabeli nr 1 Note: it is possible to use cooling fluids and other special nonflammable fluids as a heat carrier instead of water with the approval of the manufacturer.

Uwaga: możliwe jest stosowanie innych nośników ciepła np. płynów chłodzących i innych specjalnych mediów niepalnych zamiast wody za zgodą producenta. Tabela nr 1

Tabeli nr 1


Warianty VIH (modele od VIH-20 do VIH-60)

Wymiary : В-wysokość, Ш-szerokość, Г-głębokość, C - odległość pomiędzy wejściem a wyjściem rozgałęzienia rur

1. Wyjście rozgałęzienia rurowego. 2. Wejście rozgałęzienia rurowego. 3. Łączenia rur. 4. VIH/IPG. 5. Ramka. 6. Śruba uziemienia.

Wymiary В, Ш, Г oraz górne wymiary C są przedstawione w tabeli nr 2. Możliwe są, na życzenie klienta, inne warianty rozmieszczenia VIH.

Firma zastrzega sobie prawo do ulepszania grzałek i do wprowadzania zmian w ich konstrukcji, które nie mają wpływu na ich czynniki operacyjne.

 

Domyślny sposób podłączenia Indukcyjnego Pieca Grzewczego VIH

Типовая схема подключения индукционного нагревателя "ВИН"

(Domyślne podłączenie) 1. Pompa obiegowa. 2. Grzejniki. 3. IPG/VIH. 4. Zbiornik wyrównawczy. 5. Elektroniczna skrzynka sterująca pracą pieca. 6. Zawór kulowy. 7. Termometr. 8. Wyłącznik alarmowy. 9. Uziemienie. 11. Grupa bezpieczeństwa. 12. Kalorymetr

Kompletacja VIH:

VIH - 1 szt.

Elektroniczna skrzynka sterująca pracą pieca (zdalnia) - 1 szt.

Termometr - 1 szt.

Instrukcja obsługi - 1 szt.

Możliwe jest wytworzenie jednostki VIH wraz z pompą obiegową, grupą bezpieczeństwa, zaworami/kontrolkami na życzenie klienta.

Właściwości pieca:

Żywotność: czas pracy wynosi więcej niż 30 lat;

Bezpieczeństwo elektryczne: 2 klasa bezpieczeństwa elektrycznego;

Bezpieczeństwo pożarowe (brak wosokotemperaturowych połączeń i uszczelek);

Współczynnik wydajności = 98%;

Obecna częstotliwość to 50Hz;

VIH nie tworzy żadnych depozytów;

Możliwość korzystania z różnych nośników ciepła (woda, płyn do chłodnic, olej, etc.);

Łatwa konserwacja

Production time: VIH-3 – VIH-15 - 10 days, VIH-20 – VIH-50 - 20 days, VIH-100 – VIH-250 - 50 days.

Czas produkcji: VIH-3 - VIH-15 - 10 dni, VIH-20 - VIH-50 - 20 dni, VIH-100 - VIH-250 - 50 dni.

 

Przykłady schematów możliwej instalacji pieców VIH

 Dwa piece VIH w systemie

Типовая схема подключения двух индукционных нагревателей "ВИН"

 

1) pompa obiegowa

2) grzejnik

3) piec VIH/IPG

4) zbiornik wyrównawczy

5) elektroniczna skrzynka sterująca pracą pieca

6) zawór kulowy

7) termometr

8) wyłącznik alarmowy

9) uziemienie

11) grupa bezpieczeństwa

12) kalorymetr

 

Piec VIH/IPG + grzejniki + ogrzewanie podłogowe

1) pompa obiegowa

2) grzejnik

3) piec VIH/IPG

4) zbiornik wyrównawczy

5) elektroniczna skrzynka sterująca pracą pieca

6) zawór kulowy

7) termometr

8) wyłącznik alarmowy

9) uziemienie

11) grupa bezpieczeństwa

12) kalorymetr

Standartowy system grzewczy

 

1) pompa obiegowa

2) grzejnik

3) piec VIH/IPG

4) zbiornik wyrównawczy

5) elektroniczna skrzynka sterująca pracą pieca

6) zawór kulowy

7) termometr

8) wyłącznik alarmowy

9) uziemienie

11) grupa bezpieczeństwa

12) kalorymetr

Piec VIH/IPG jako zastępczy

1) pompa obiegowa

2) grzejnik

3) piec VIH/IPG

4) zbiornik wyrównawczy

5) elektroniczna skrzynka sterująca pracą pieca

6) zawór kulowy

7) termometr

8) wyłącznik alarmowy

9) uziemienie

11) grupa bezpieczeństwa

12) kalorymetr

Nawigacja

Zaloguj się

Twój koszyk

В Вашей корзине нет товаров.

0 позиций
0,00 rub.